Өвөрбаясгалант Хамарын хийдийн цахим айлтгалын сан


Жамсран сан сэржим мандал
Дайсныг номхотгон аюул ослоос хамгаалах, хулгай дээрмээс сэргийлэх, ажил үйлсийг бүтээхийн тухайд өргүүлнэ.
4,500
Жанрайсигийн дүвтав
1,500
Жонвий чойжид
1,500
Жүгдэр
1,500
Жүгдэр гарнаг
Хар цагаан хэл ам арилгах
1,500
Жүгдэр новог
1,500
Жүгдэр намжил
1,500
Жигжид
Есөн нигуур, 16 бойв, 34 мутартай хамгийн догшин ядам ямандаг нь бүх ядам, сахиус, лус, савдаг бүгдийг захирах чадалтай шарын шашны их ядам юм.
5,000
Загдзүсэм
Хүүхэд, нялхсын өвчин, ад зэтгэр, айх хөлсөхөд айлддаг.
1,500
Заслын найман ном
 Дашзэвэг ном нь сүм хийд, орон байрны шав тавих, шинэ гэр сууцанд орох, найр наадам хийх, өлзий хутаг оршоох заслын ном. Мөн жил, cap, өдрийн цээрийг арилгах, хорлол хөнөөлд үл өртүүлэх тэргүүтэн тус эрдэм нэн их байдаг. Түүнчлэн айл гэрийн ноён нурууг тэгшитгэх, санасан хэрэг бүгдийг саадгүй бүтээхийн тухайд айлдуулна.
2,000
Зангад сан сэржим
2,500
Зангад сэржим
Хэл ам хариулах
1,500
Зангад сан
1,500
Заслын найман ном 3 удаа
Жил сар өдрийн засал
6,000
Зүгдор гарнаг
Хар цагаан хэл ам арилгах, хамгаалах,
1,500
Зүгдэр намжил
Мянган мөргөл, мянган эргэл, мянган тахил өргөж уншдаг хурал. Жүгдэрнамжил бурханд тахил өргөж даатгаснаар өвчин зовлонгоос гэтэлгэн, хойт төрөлд зуурдын зовлон эдлэлгүй диваажинд төрөх ерөөл тавимой.
1,500
Зургаан ерөөл
Бүх сайн сайхныг даатган ерөөл тавихын тухайд уншуулна
6,000
Ча сүм
Газар лус, нян, бирд, тотгор, савдгийн гүйдэл хаах болон номхотгох, өвчин зовлон, зовлон шаналал, барцад арилгадаг Бурхан багшийн гүрэм.
2,000
Чогжү мүнсэл
Зүгийн сайн муугийн гэмийг арилгаж аян замд өлзийтэй сайн явах, зорьсон хэргийг саадгүй бүтээхийн тухайд уншуулна.
2,000
Чойжил
5,500
1 2 3 4 5 6 17
0
Таны сагс
  • No products in the cart.