Өвөрбаясгалант Хамарын хийдийн цахим айлтгалын сан


Чойжил сан сэржим
2,500
Чойжил сан
1,500
Чойжил сэржим
1,500
Чойжил гарнаг
1,500
Чойжил мандал
2,000
Чойжил доромбүл
1,500
Чойжил сан сэржим мандал
4,500
Чойжилдүгжов
30,000
Цагаан дарь эх
Цаг бусын үхлийг арилгаж нас буяныг арвижуулахад айлтгуулна.
2,000
Цагаан дарь эх мянга
Насны барцад арилгах өвчин зовлонгүй байхуйд
3,000
Цагаан дарь эх сан сэржим
Насны цөв арилгахын тухайд архаг, хүнд өвчтэй хүмүүст мөн эрүүл хүн нас буян хураахын тухайд уншуулна.
2,500
Цагаан дарь эх сан
1,500
Цагаан шүхэрт
Цагаан хэл ам, ном буяны үйлд зориход, өвчин зовлон, саад зэтгэргүй байх, ажил үйлс өөдлөн дэвжихийн тухайд айлтгана.
2,000
Цагаан шүхэрт мянга
Цагаан хэл ам буцаах, ган зуд, өвчин эмгэгт
3,500
Цагаан шүхэртийн догжир
Хар цагаан хэл ам таслан өвчин зовлонг арилгаж амар амгалан байх тухайд айлдуулдаг гүрэм.
30,000
Цагаан итгэл
1,500
Цагаан өвгөн сан
Газар орноо тахих, хулгай хайх, малын өвчинд
1,500
Цагаан өвгөн сэржим
Малын хишиг тогтоох болон сүү тараг цагаан идээ арвижуулахын тухайд уншуулна.
1,500
Цагаан өвгөн сан сэржим
Малын үрс, хишиг тогтоох болон сүү тараг, цагаан идээ арвижуулахад.
2,500
Цагаан дарь эх сэржим
1,500
1 2 3 4 5 6 7 17
0
Таны сагс
  • No products in the cart.